|

Hakkımızda

1990’dan beri satın alınabilir, tedarikalma hizmetleri için tedarik ve satınalma hizmetleri için yardım ve satın alma hizmetleri için tedarik ve satınalma hizmetleri için önemli bir projeden biridir.

Tedarık
Tecimer BM Kuruluşları, ICRC, IFRC, ulusal Kızılay / Kızılhaç Dernekleri ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları insani yardım ve diğer tüm hizmetlerki istekleri için hizmet ve ürüni elde eder. BM kayıt ayrımı:
UNDP NY:  30367
UNCSD OSLO:  35753
UNGM Satıcı No:  141275
Acil Müdahale
Tecimer özel ve işletmeyle ilgili olarak, eğitimden geçen insanlar için destek ve yardımlar sunar. Biz yardım görevlileri, hükümetler ve sivil toplumlar için gıda, battaniye, yatak takımları, çadır ve barınak, fenerler, banyoduş bölümünden acil yardım hizmetleri sağlamaktayız.
imalat
Tecimer Ankara’daki üretim tesislerinde, başta Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Akdeniz ve çevresi, Kafkasya olmak üzere tüm dünya için üretimlerine devam etmektedir.,
reklam ürünleri;
Yüksek kapasiteli AR-GE araçları ile Tecimer, geçici yerleşim kampları, su temini ve tedarik edebilir.
Sertifikalarımız